..:::به سایت دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید::..
يکشنبه ٠٢ ارديبهشت ١٣٩٧
اعضای هیأت ممیزه 2

 

نام و نام خانوادگي:

دکتر سيد حبيب اله موسوي بهار

http://hmd.umsha.ac.ir/uploads/Dr-Mousavi_bahar_37776.jpg

سمت :

رياست دانشگاه و رئيس هيأت مميزه

مرتبه علمي :

استاد

 

نام و نام خانوادگي:

دکتر سيد حميد هاشمي

سمت :

دبیر هيأت مميزه دانشگاه

مرتبه علمي :

استاد

 

نام و نام خانوادگي:

دکترمحمدعلي اميرزرگر

سمت :

عضو هيأت مميزه دانشگاه

مرتبه علمي :

استاد

 

نام و نام خانوادگي:

دکتر فرهاد فراهاني

سمت :

عضو هيأت مميزه دانشگاه

مرتبه علمي :

استاد

 

نام و نام خانوادگي:

دکتر سعيد بشيريان

سمت :

عضو هيأت مميزه دانشگاه

مرتبه علمي :

استاديار

 

نام و نام خانوادگي:

دکتر حيدر طويلاني

سمت :

عضو هيأت مميزه دانشگاه

مرتبه علمي :

استاد

 

نام و نام خانوادگي:

دکتر محمدتقي صمدي

سمت :

عضو هيأت مميزه دانشگاه

مرتبه علمي :

استاد

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي:

دکتر عليرضا رحماني

سمت :

عضو هيأت مميزه دانشگاه

مرتبه علمي :

استاد

 

نام و نام خانوادگي:

دکتر فاطمه اقباليان

سمت :

عضو هيأت مميزه دانشگاه

مرتبه علمي :

استاد

 

نام و نام خانوادگي:

دکتر خدايار عشوندي

سمت :

عضو هيأت مميزه دانشگاه

مرتبه علمي :

دانشيار

 

نام و نام خانوادگي:

دکتر سيامک شهيدي

سمت :

عضو هيأت مميزه دانشگاه

مرتبه علمي :

استاد

 

نام و نام خانوادگي:

دکتر شهرام همايونفر

سمت :

عضو هيأت مميزه دانشگاه

مرتبه علمي :

دانشيار

 

نام و نام خانوادگي:

دکتر فاطمه زراعتي

سمت :

عضو هيأت مميزه دانشگاه

مرتبه علمي :

استاد

 

نام و نام خانوادگي:

دکتر حميدرضا عبدالصمدي

سمت :

عضو هيأت مميزه دانشگاه

مرتبه علمي :

استاد

 

نام و نام خانوادگي:

دکترمحمد فلاح

سمت :

عضو هيأت مميزه دانشگاه

مرتبه علمي :

استاد

 

نام و نام خانوادگي:

دکتر زهرا خاموردی

سمت :

عضو هيأت مميزه دانشگاه

مرتبه علمي :

استاد

 

تماس با ما

آدرس :چهارراه شریعتی- روبروی تالار مرمر - ساختمان شماره 4 - معاونت آموزشی دانشگاه - طبقه اول

تلفن : 32532373-081

فکس : 32532373-081

ایمیل : Momayezeh@umsha.ac.ir