..:::به سایت دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید::..
چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧
کمیته تخصصی پزشکی بالینی

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر سیدحمید هاشمی

سمت :

دبیر کمیته تخصصی گروه پزشکی بالینی

مرتبه علمی :

استاد

  

نام و نام خانوادگی :

دکتر علیرضا منصف اصفهانی

سمت :

عضو کمیته تخصصی گروه پزشکی بالینی

مرتبه علمی :

استاد

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر بهشاد نقش تبریزی

سمت :

عضو کمیته تخصصی گروه پزشکی بالینی

مرتبه علمی :

دانشیار

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر صغری ربیعی

سمت :

عضو کمیته تخصصی گروه پزشکی بالینی

مرتبه علمی :

استاد

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر  فرناز هاشمیان

سمت :

عضو کمیته تخصصی گروه پزشکی بالینی

مرتبه علمی :

دانشیار

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر ایرج صدیقی

سمت :

عضو کمیته تخصصی گروه پزشکی بالینی

مرتبه علمی :

استاد

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر مهدی اسکندرلو

سمت :

عضو کمیته تخصصی گروه پزشکی بالینی

مرتبه علمی :

دانشیار

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر مژگان ممانی

 

سمت :

عضو کمیته تخصصی گروه پزشکی بالینی

مرتبه علمی :

استاد

    

نام و نام خانوادگی :

دکتر ابراهیم نادی

سمت :

عضو کمیته تخصصی گروه پزشکی بالینی

مرتبه علمی :

استاد

 

 

تماس با ما

آدرس :چهارراه شریعتی- روبروی تالار مرمر - ساختمان شماره 4 - معاونت آموزشی دانشگاه - طبقه اول

تلفن : 32532373-081

فکس : 32532373-081

ایمیل : Momayezeh@umsha.ac.ir