..:::به سایت دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی همدان خوش آمدید::..
سه شنبه ٢٥ تير ١٣٩٨
اعضای هیأت ممیزه

 

نام و نام خانوادگي:

دکتر رشید حیدری مقدم

سمت :

سرپرست دانشگاه و رئيس هيأت مميزه

مرتبه علمي :

دانشیار

 

نام و نام خانوادگي:

دکتر حيدر طیبی نیا

سمت :

دبیرهيأت مميزه دانشگاه

مرتبه علمي :

استاد

 

نام و نام خانوادگي:

دکتر سيد حميد هاشمي

سمت :

عضو هيأت مميزه دانشگاه

مرتبه علمي :

استاد

 

نام و نام خانوادگي:

دکترمحمدعلي اميرزرگر

سمت :

عضو هيأت مميزه دانشگاه

مرتبه علمي :

استاد

 

نام و نام خانوادگي:

دکتر فرهاد فراهاني

سمت :

معاونت آموزشی

عضو هيأت مميزه دانشگاه

مرتبه علمي :

استاد

 

نام و نام خانوادگي:

دکتر سعيد بشيريان

سمت :

معاونت تحقیقات و فناوری

 عضو هيأت مميزه دانشگاه

مرتبه علمي :

دانشيار

 

نام و نام خانوادگي:

دکتر عبدالرحمن صریحی

 

سمت :

عضو هيأت مميزه دانشگاه

مرتبه علمي :

استاد

 

نام و نام خانوادگي:

دکتر فاطمه اقباليان

سمت :

عضو هيأت مميزه دانشگاه

مرتبه علمي :

استاد

 

نام و نام خانوادگي:

دکتر فاطمه زراعتي

سمت :

عضو هيأت مميزه دانشگاه

مرتبه علمي :

استاد

 

نام و نام خانوادگي:

دکتر زهرا خاموردی

سمت :

عضو هيأت مميزه دانشگاه

مرتبه علمي :

استاد

 

نام و نام خانوادگي:

دکتر خدايار عشوندي

سمت :

عضو هيأت مميزه دانشگاه

مرتبه علمي :

دانشيار

 

نام و نام خانوادگي:

دکتر محمدتقي صمدي

سمت :

عضو هيأت مميزه دانشگاه

مرتبه علمي :

استاد

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي:

دکتر عليرضا رحماني

سمت :

عضو هيأت مميزه دانشگاه

مرتبه علمي :

استاد

 

نام و نام خانوادگي:

دکتر سید امیر غیاثیان

 

سمت :

عضو هيأت مميزه دانشگاه

مرتبه علمي :

استاد

 

نام و نام خانوادگي:

دکتر علی قلعه ایها

 

سمت :

عضو هيأت مميزه دانشگاه

مرتبه علمي :

استاد

 

نام و نام خانوادگي:

دکتر حسین محجوب

سمت :

عضو هيأت مميزه دانشگاه

مرتبه علمي :

استاد

 

نام و نام خانوادگي:

دکتر امیرفرهنگ میراسماعیلی

سمت :

عضو هيأت مميزه دانشگاه

مرتبه علمي :

استاد

 

نام و نام خانوادگي:

دکترمحمد فلاح

سمت :

عضو هيأت مميزه دانشگاه

مرتبه علمي :

استاد

 

نام و نام خانوادگي:

دکتررستم گلمحمدی

سمت :

عضو هيأت مميزه دانشگاه

مرتبه علمي :

استاد

 

 

نام و نام خانوادگي:

دکترکتایون درخشنده

سمت :

عضو هيأت مميزه دانشگاه

مرتبه علمي :

استاد

 

تماس با ما

آدرس :چهارراه شریعتی- روبروی تالار مرمر - ساختمان شماره 4 - معاونت آموزشی دانشگاه - طبقه اول

تلفن : 32532373-081

فکس : 32532373-081

ایمیل : Momayezeh@umsha.ac.ir